Monitoring ICT

Softwarová diagnostika a vzdálený dohled 

Naše služba monitoring ICT prostředí Vám umožní permanentně sledovat a vyhodnocovat nadefinované prvky infrastruktury, jejich provoz, dostupnost, zátěž a výkon. Monitorování je prováděno pomocí SW nástrojů různých výrobců pro přímou kontrolu a evidenci formou pravidelných logů s informacemi a výstrahami. Tato data jsou dále zpracovávána formou různých výstupů (např. reporty, vznik události a incidentů). Monitoringem sledujeme různé ukazatele a parametry, které si můžete zvolit dle Vašich potřeb.