Firemní dokumenty


Prodej tiskových zařízení a kopírovacích strojů

Výhody standardního prodeje

  • Stroj je Vaším majetkem
  • Nulové měsíční náklady při nulovém provozu
  • Pokud celý měsíc nic netisknete, neplatíte žádný provoz stroje

  

Pronájem kopírovacích strojů 

Pronájem spojený se servisní a materiálovou smlouvou
 

Základní atributy pronájmu:

-    kopírovací tiskový stroj je po dobu platnosti smlouvy v našem vlastnictví

-    smlouva o pronájmu se uzavírá na období 4 roky nebo není časově omezena

-    klient platí dle počtu zhotovených kopií a tisků za měsíc a paušální částku za pronájem

-    v ceně za kopii tisků je zahrnut spotřební materiál potřebný pro provoz stroje, záruky,servisní zásahy, náhradní stroj

-    po ukončenísmlouvy přechází stroj do majetku nájemce za zůstatkovou cenu, nebo se nabízí další formy spolupráce a péče  o stroj, či se stroj vrátí a je nahrazen novým, modernějším a je uzavřena nová smlouva za podobných podmínek


Každý obchodní případ pronájmu kopírovací techniky je jiný a záleží na technických požadavcích klienta a jeho možnostech, počtu kopií za měsíc, způsobu splácení, rozhodnutí bude-li služba poskytována včetně dodávky papíru a podobně. Tímto způsobem lze získat technicky vyspělé zařízení, firma na jeho pořízení nemusí jednorázově vydat velké finanční prostředky, starost o provoz stroje je minimální a o stroj je z naší strany pravidelně pečováno.